Vi hjälps åt för att alla ska trivas!

Störande verksamhet

Vi bor i ett flerfamiljehus, så tänk på att följa föreningens tidsangivelser vad gäller borrning och annan störande verksamhet. 


Störande verksamhet är tillåten:

Måndag - fredag: kl. 8-19
Lördag och dag innan helgdag: 12-15
Söndagar och helgdagar: Inga störande ljud tillåtna 

Bostadsrättstillägg


Brf Ingenjören 4 har ett kollektivt bostadsrättstillägg via If. Här finner du information om denna samt hur du går tillväga vid skadeanmälan.

Trivsel på balkongerna


Grillning

Man får inte grilla med kol på våra balkonger. Det är dock tillåtet att nyttja elgrill. Den som vill grilla med kol är välkommen ner på vår fina innergård.


Rökning

Rökning på balkongerna är tillåtet, men detta kräver ömsesidig respekt för andra grannar och man måste använda askkopp. Det är strängt förbjudet att aska/fimpa ner på marken.


Ljudnivå

Vistas gärna på balkongerna kvällstid, men tänk på att inte vara för högljudda. 

Facebook


Välkommen att följa föreningens Facebooksida

Vi har även en Facebooksida för alla odlingslottsinnehavare