Teknisk förvaltning/felanmälan


Föreningen anlitar Delagott för teknisk förvaltning. Dit kan man vända sig om något behöver felanmälas. Föreningen har även en heltidsanställd fastighetsskötare i fastigheten. 


Delagott telefon (dygnet runt):
08 - 55 11 05 00 

Webb:

https://www.delagott.se/felanmalan


E-post: 
kundtjanst@delagott.se 

 
Fastighetsskötare 
Lars Horn

fastighetsskotare@brfingenjoren4.se

Telefon (må-fre 8-17): 076 306 79 30


Siemens förvaltar våra system för övervakning av ventilation, kyla och värme. 

Info om felanmälan rörande värme, kyla och ventilation!