Teknisk Förvaltning/Felanmälan

Föreningen anlitar Delagott för teknisk förvaltning. Dit kan man vända sig om något behöver felanmälas. Föreningen har även en heltidsanställd fastighetsskötare i fastigheten. 


Delagott telefon (dygnet runt):
08 - 55 11 05 00 

Webb:

https://www.delagott.se/felanmalan


E-post: 
kundtjanst@delagott.se 


Föreningens kundansvarig, Mats Frosteman (Delagott)
08 - 33 12 10  

 
Fastighetsskötare 
Lars Horn
lars.horn@brfingenjoren4.se
Telefon (må-fre 8-17): 
0737 - 25 83 95