Kontaktuppgifter


E-post
styrelsen@brfingenjoren4.se 


Fastighetsskötare

Lars Horn
076 306 79 30

fastighetsskotare@brfingenjoren4.se


Postadress
Brf Ingenjören 4 
Blekingegatan 16
118 56 Stockholm

(Det går också att lämna brev i brevlådan i entrén på Blekingegatan)


Fakturaadress 
Brf Ingenjören nr 4
NABO 4222, FE 258
105 69 Stockholm


Organisationsnummer

702002-8275


Chrichan Larson, ordförande

Viveka Risberg, vice ordförande

Ewa Jerilgård, sekreterare

Marcus Wibom, kassör

C-G Rydberg, garagefogde

Rebecca Jarting, kommunikatör

Helena Adado, ledamot

Styrelsen 2024-2025