Kontaktuppgifter


E-post
info@brfingenjoren4.se 


Fastighetsskötare

Lars Horn
076 306 79 30

fastighetsskotare@brfingenjoren4.se


Postadress
Brf Ingenjören 4 
Blekingegatan 16
118 56 Stockholm

(Går också att lämna brev i brevlådan i entrén på Blekingegatan.)


Fakturaadress 
Brf Ingenjören nr 4
NABO 4222, FE 258
105 69 Stockholm


Organisationsnummer

702002-8275


Styrelse 2022-2023

RICKARD ÅSTRÖM

ORDFÖRANDE

ordforande@brfingenjoren4.se

EWA JERILGÅRD

VICE ORDFÖRANDE

viceordforande@brfingenjoren4.se

NIKLAS KARLÉN

EKONOMIANSVARIG

karlen.niklas@gmail.com

VIVEKA RISBERG

viveka.risberg@gmail.com

JAN HALLBERG

jan.hallberg@keolis.se

ZICHANG LIN

zichang98@gmail.com

CHRICHAN LARSON

chrichanlarson@gmail.com