Välkommen till Brf Ingenjören nr 4!


fasadenstor - kopia

Anmäl dig till digitala utskick

Digitala utskick används för att kommunicera viktig information med alla medlemmar i huset. Här skickar vi bland annat uppdateringar om allt som rör föreningen.

*Obligatoriska fält

Fun facts

Föreningen inregistrerades 1970 och huset byggdes 1971-73 med Kasper Höglund som totalentreprenör. Vårt hus, som ligger i korsningen Blekingegatan/Grindsgatan, planerades för 106 lägenheter med en sammanlagd yta på 5 956 kvadratmeter. Under huset finns ett garage vars platser i första hand hyrs ut till medlemmar och hyresgäster.


På vår tomt nr 4 i kvarteret Ingenjören hade Guldsmedsbolaget tidigare en fabrik. Området söder om järnvägen och väster om Götgatan hör till de yngre delarna av Södermalm och stadsplanerades först på 1800-talet.


Blekingegatan (tidigare Sahlbergsgränden) fick sitt namn 1885 samtidigt som de södra landskapen gav namn åt Ölandsgatan, Skånegatan, Hallandsgatan m.fl.


Flera gator, bl. a. nuvarande Götgatan, har fått heta Grindsgatan. Bellman använde stavningen Grim i Fredmans epistel nr. 53: ”Långt bort, Gutår bort vid Grimshage Ligger krogen Rosenlund ... ”